NULL

Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu

Aktivity

Námety pre zábavno-poučné vyučovanie s témou ekologickej stopy. Sú vypracované pre každú oblasť ekologickej stopy, zvlášť pre materské, základné a stredné školy, a tiež pre konkrétne tematické celky daného učiva.

Pre prístup k viac ako 200 aktivitám sa musíte prihlásiť