Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet certifikovaných škol: 42
Škola Adresa Certifikovaná ekostopa školy [gha]
v šk. roku 2015/2016
Certifikáty
Základná škola s materskou školou Žbince 145, Žbince 0.1316 15/16
Materská škola Rázdolie 191/10, Malé Uherce 0.1472 15/16
Základná škola s MŠ Družby 339/2, Nedožery - Brezany 0.1663 15/16
Špeciálna základná škola SNP 49, Krompachy 0.1753 15/16
Špec. základná škola Toporec 39, Toporec 0.1756 15/16
Základná škola Juraja Fándlyho 7, Sereď 0.181 15/16
Materská škola J.Bánika 1733/41, Zvolen 0.187 15/16
Základná škola Nová cesta 9, Tvrdošovce 0.1894 15/16
Základná škola A. Kmeťa M. R. Štefánika 34, Levice 0.1909 15/16
Materská škola I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota 0.1972 15/16