Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet zaregistrovaných škol : 947
Registračné číslo Škola Adresa
81905 Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
81904 Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1, Michalovce
81903 Základná škola s MŠ Školská ul. č. 16, Jarok
81902 Materská škola Cabov 47, Cabov
81901 Základná škola Kubranská 80, Trenčín
81900 Gymnázium Veľká okružná 22, Žilina
81899 Základná škola Liptovská Štiavnica 44, Liptovská Štiavnica
81898 Materská škola Hlavná 87/10, Svinia
81897 Špec. základná škola Odborárska 2, Košice
81896 Základná škola Športovcov 372/21, Partizánske